Om stora Hamre

Om oss på Stora Hamre

 

Stora Hamre är ett familjejordbruk i tredje och fjärde generationen, som drivs av Roland och Viking Peterson. Gården inriktar sig på Fårproduktion och skötsel av betesmarker. Fåren består av totalt ca 550 tackor varav 320 tackor av rasen Gotländskt Pälsfår och ca 230 st köttraskorsningar .

 

Lammproduktionen.

Lammproduktionen inriktas i första hand på att få fram mycket fina och högklassiga skinn och även kött av högsta kvalitet. Fåren är mycket bra naturvårdare då de betar på värdefulla strandbeten och delar av naturreservaten Östergarnsberget och Grogarnsberget. På så sätt håller de markerna öppna och mer lättillgängliga för alla naturintresserade.

 

Pälstackorna klipper vi 2 ggr/år. En gång runt midsommar och en gång i december. I oktober släpper vi in baggarna till deras tackgrupper för betäckning. I mars/april kommer lammungarna som kommer att gå med tackorna fram till sommarklippningen.

 

Köttrastackorna lammar till huvuddelen december januari men en del i ända fram i mars.

Klipps i maj och november.


Återförsäljare

Ni kan också hitta våra skinn i dessa butiker:

Ingelas Keramik & Hantverksbod, Katthammarsvik - Vår lokala återförsäljare här på östra Gotland.

Under sommaren säljer Katthammarsviks Hantverkshus också våra skinn.

Vi är medlemmar i Skinnriket